re.po.si.si

a / réposisi/ a ngejang ke tongos mula-mula