1urap

n boréh;

Kata Turunan:

1meng.u.rap

v moréhin;

meng.u.rapi

v moréhin;

ber.u.rap

v maboréh

2urap

n nyu makukur maurab; urab;

Kata Turunan:

2meng.u.rap

v ngurab

3urap

n Kris kudus