upam

v polis;

Kata Turunan:

men.u.pam

v molis;

upam.an

n polisan