ub.rak-ab.rik, meng.ub.rak-ab.rik

v ngubrak-ngabrik; ngusak-asik; nguwugang