syu.kur

1. n suksma;

2. p agetan;

Kata Turunan:

ber.syu.kur

v matur suksma