1su.suk

1. n sematan; jait; tusuk; lait;

2. n jaum emas tusukan ke tengah kulité isinin mantra apang nyak jegég;

Kata Turunan:

me.nyu.suk

1. v manusuk; nglait;

2. v ngasukang jaum emas ke kulité apang nyak jegég

2su.suk

n bakalan; jeeg

Kata Turunan:

1me.nyu.suk

v makalin; mangunang; nyumuin

3su.suk

a sesek; jejel;

Kata Turunan:

ber.su.suk-su.suk

v mesesek-sesek; majejel-jejel

4su.suk

Jw n susuk