sur.ya.kan.ta

n kaca suryakanta; kaca ane ngae apang dadi gede