su.nu

Mk v tunu;

Kata Turunan:

me.nyu.nu

v nunu; ngenjitin