stu.dio

1. n tongos nyiarang radio;

2. n tongos magarapan gambar;

3. n tongos motret tur ngae film