sing.kap, me.nying.kap.kan

1. v ngungkabang; ngeberang;

2. v nganpakang;

3. v sas merberang