si.fat

1. n ules; jeneng;

2. n aba-abaan; watek;

3. n abet; bikas; ambek; pangatian