se.nyum, se.nyum.an

n kenyung; kenyem;

Kata Turunan:

ter.se.nyum

v makenyem