sem.bai /sémbai/

v juk;

Kata Turunan:

me.nyem.bai

v ngejuk; nyambut