se.gan

1. a koh; tusih demen;

2. a idalem; lek

Kata Turunan:

se.gan-se.gan

; ngidalem; takut