1sa.wang

n sawangan awing-awang; ambara

2sa.wang

n sabang kekawa; sabang kawa

3sa.wang

n kedis kunaan