sa.ra.na

n sakancan ane dadi anggon bakalan nemuang nyet/ tetujon