sam.but

v tampi;

Kata Turunan:

ber.sam.but- sam.but.an

v saling wales;

me.nyam.but

1. v nrima; nampi;

2. v mapag; nyambrama;

3. v nandingin; nglawan