run.jang

1. v tusuk (ke songné);

2. v alis, usud (kema-mai);

Kata Turunan:

me.run.jang

1. v nusuk (ke songné);

2. v ngalih (kema-mai)