ring.kuk, me.ring.kuk

v makurung (di bui): Bacol pernah ~ di penjara selama 6 bulan karena mencuri itik I Bacol taén makurung /mabui 6 bulan krana ngemaling bébék