rem.bah, me.rem.bah

v mecat: air mata gadis itu ~ begitu mendengar kabar duka dari temannya yéh peningalan anaké luh ento mecat tatkala maan orta duka uli timpalné.