1ra.ta

a asah: anak perempuan saya -- tingginya dengan ibunya panaké luh asah tegehné ajak méméné;

Kata Turunan:

me.ra.ta.kan

v ngasahang: dia sedang ~ tanah ia sedek ngasahang tanah

pe.me.ra.ta.an

n proses ngasahang

2ra.ta

n kereta

ra.ta, me.ra.tap

v ngeling masesambatan