ra.ngai, merangai

v majukut: ayah ~ padi di sawah bapa majukut di cariké