ram.but.an

n buluan: sekarang musim tanam -- jani masan mula buluan