ra.mah

a ajér; épéh: menantunya -- sekali mantuné ajér pesan