rak.sa.bu.mi

n pekaséh: ia terpilih menjadi -- ia kapilih dadi pekaséh