ra.jang, me.ra.jang

v ngiis tipis-tipis utawi geles-geles;