hi.bur

v lipur;

Kata Turunan:

meng.hi.bur

v nglipur; nylimurang;

peng.hi.bur

n anak ané nglipur; panglipur;

peng.hi.bur.an

n idk nglipurang keneh;

hi.bur.an

n palipuran;

ter.hi.bur

v malipur