ha.ti

n ati; pepusuh;

Kata Turunan:

ha.ti-ha.ti

adv melahan; waspada;

ke.ha.ti-ha.ti.an

n idk apang melah-melah; idk apang waspada;

ber.ha.ti

v ngelah keneh;

ber.ha.ti-ha.ti

v melah-melahang; waspada;

ke.ber.ha.ti-ha.ti.an

n kawaspadan;

per.ha.ti

v tlektekang;

per.ha.ti.kan

v tlektekang; runguang;

mem.per.ha.ti.kan

v nlektekang; ngrunguang;

pe.mer.ha.ti

n anak ané nlektekang; anak ané ngrunguang;

per.ha.ti.an

n idk nlektekang; idk ngrunguang;

te.per.ha.ti.kan

v katlektekang; karunguang;

be.per.ha.ti.an

v rungu;

se.per.ha.ti.an

n pada rungu

Gabungan Kata:

ha.ti kecil

keneh;

ha.ti kedondong

batun kedondong;

ha.ti nurani

keneh ané rahayu;

ha.ti sanubari

rasa di keneh;

ha.ti tangan

lekukan tlapak lima;

ha.ti terbuka

keneh ayu;

ha.ti batu

tusing ngelah keneh;

ha.ti berjantung

rasa ané rahayu;

ha.ti binatang

cara buron;

ha.ti busuk

keneh jelék;

ha.ti keras

gedé keneh;

ha.ti putih

keneh rahayu;

ha.ti rendah

keneh melah;