1ha.lo

1. kruna ané kaanggén antuk nyumunin wicara liwat télpun;

2. kruna pituduh anggo ngalih uratian;

3. kruna anggo nyapatin anak lén 2

ha.lo

n sunar ané ngiterin matanai wiadin bulan; téja