ha.jar

v antem;jagur;

Kata Turunan:

meng.ha.jar

1. v ngantem; nyagur;

2. v ngranang sing makiba;

ha.jar.an

n anteman