hai

p kruna panguuh anggo ngalih uratian (nyeritin msl): --, tangkaplah bola ini hai, tangkep balé ené