cip.ta

n ripta; cipta;

Kata Turunan:

men.cip.ta

v ngripta; nyipta;

men.cip.ta.kan

v ngriptayang;nyiptaang;

cip.ta.an

n ané karipta; ané kacipta