ci.cil

v angsur; cicil;

Kata Turunan:

men.ci.cil

v ngangsur; nyicil;

ci.cil.an

n angsuran; cicilan