ce.tak /cétak/

v cétak; jangka;

Kata Turunan:

men.ce.tak

v nyétak; nyangka;

pen.ce.tak

n anak ané nyétak; anak ané nyangka;

per.ce.tak.an

n genah nyétak

ce.tak.an

n cetakan; penyangkan