1ce.ra.mah

n ceramah: -- akan diberikan hari ini ceramah pacang kaicénin rahinané mangkin;

Kata Turunan:

ber.ce.ra.mah

v maceramah

2ce.ra.mah

a lémés: istrinya -- sekali kurenané lémés pisan