ceng.ke.ram

v derekem;

Kata Turunan:

men.ceng.ke.ram

v nerekem