uyup

v hirup;

Kata Turunan:

ku.yup

v dihirup (oleh);

ngu.yup

v menghirup;

uyupa

v dihirupnya