um.bah

v cuci;

Kata Turunan:

kum.bah

v dicuci (oleh);

kum.bah.ang

v dicucikan;

kum.bah.in

v dicuci;

mum.bah

v tercuci;

ngum.bah

v mencuci: ~ piring mencuci piring; ~ baju mencuci baju; ~ ayu, ki mencaci maki;

ngum.bah.ang

v mencucikan;

ngum.bah.in

v mencuci;

pa.ngum.bah.an

n alat mencuci: ~ piring alat mencuci piring;

um.baha

v dicucinya;

um.bah.an

v cucian;

um.bah.ang

v cucikan;

um.bah.anga

v dicucikannya;

um.bah.in

v cucilah;

um.bah.ina

v dicucinya;

um.bah-um.bah.an

1. n cucian

2. n cara mencuci