ulam

1. Ami n ikan

Gabungan Kata:

ulam agung

ikan paus; 2 daging: -- bawi daging babi; 3 lauk-pauk: numbas -- membeli lauk-pauk;