udeg

n modal taruhan dl judi dr pemain utama;

Kata Turunan:

mu.deg

v bermodal taruhan;

ngu.deg

v memodali taruhan atau menjadi pemain utama;

udeg.an

n modal taruhan dl judi dr pemain utama