pi.os

v puja;

Kata Turunan:

ma.pi.os

v memuja (pendeta);

pa.mi.os.an

n tempat memuja; alat-alat pemujaan