pi.o.las

1. n belas kasihan

2. n guna-guna untuk menimbulkan rasa kasih sayang

pi.o.las → olas