pi.ing

a tengik: lengisé -- minyak itu tengik (rasanya; baunya) jaja beginané -- malengking kue rengginang itu amat tengik