2pa.wi.tra

n wirama dg metrum: ---/-oo/oo- = 9

1pa.wi.tra

n (air) penyuci: tirta -- air untuk menyucikan sst