pad.masana

1. bangunan suci terbuka (tanpa atap) tempat memuja Ida Sanghyang Widi Wasa, terletak di timur laut, mempunyai dasar bedawang nala

2. menara usungan mayat untuk pendeta

3. sikap duduk bersila dl yoga