1la.na

v tetap; terus (mengalir): jani yéh suba -- sekarang air (pengairan) sudah tetap/terus mengalir

2lana

a tenteram: ia suba -- nongos ditu ia sudah tenteram bertempat tinggal di sana