gik-gik, ngik-gik

v terkekeh-kekeh;

Kata Turunan:

pa.gik.gik

v terkekeh-kekeh (tt banyak orang)