le.pas

1. v pulang (dr sekolah): murid SDné suba -- murid SD sudah pulang dr sekolah

2. v tamat (tt sekolah): ia suba -- SMP dia sudah tamat SMP

3. v Asi meninggal (untuk pendeta): ida sampun -- beliau sudah meninggal

Kata Turunan:

ka.le.pas.an

n ilmu batin untuk melepaskan jiwa;

ka.le.pas.ang

v dipulangkan (oleh);

le.pas.an

n tamatan;

le.pas.ang

v pulangkan (dr sekolah): ~ muridé makejang pulangkan murid-murid semua;

le.pas.anga

v dipulangkannya; ditamatkannya;

ngle.pas.ang

v memulangkan; menamatkan

Gabungan Kata:

le.pas kena

tidak teratur mendapat jatah (makanan): ia madaar ~ kadang-kadang dia mendapat jatah (makan), kadangkadang tidak;